بازگشایی پاساژها و بازارها به معنی عادی‌شدن شرایط نیست.

بازگشایی پاساژها پس از تأیید صلاحیت در سامانه سلامت، به هیچ عنوان به معنی شرایط سفید و پایان ویروس کرونا نیست.

اصناف کم‌خطری که بخواهند بدون اخذ تعهد و دریافت کد، کار خود را شروع کنند یا نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بی‌توجه باشند و منجر به شیوع بیماری کرونا شوند، توسط دستگاه‌های نظارتی به‌صورت قاطع اعمال قانون خواهند شد. نه‌ تنها اصناف باید دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند، بلکه مشتریان هم باید این دستورالعمل‌ها را رعایت کنند.

بدین ترتیب، پس از بازگشایی بازارها و اصناف، مردم نباید تصور کنند که می‌توانند روال عادی زندگی را از سر بگیرند. نباید فاصله‌گذاری اجتماعی را نادیده گرفت!

پس تنها زمانی می‌توان به بازگشایی کسب‌وکارها و حرکت چرخ اقتصادی امیدوار بود که با افرادی که ناقض دستورالعمل‌های بهداشتی هستند برخورد جدی صورت بگیرد تا دولت مجبور نباشد برای مهار بیماری، کل کشور را به تعطیلی بکشاند. پس اجرای دستورات بهداشتی بر عهده مردم و نظارت بر اجرای صحیح و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا بر عهده دستگاه‌های نظارتی است.