تمام درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به نام پذیرندگان دارای کارتخوان فعال خارج از کشور مسدود خواهد شد.

در تازه‌ترین اقدام برای ساماندهی و برخورد با انواع کارتخوان فعال خارج از کشور، روند شناسایی دارندگان این کارتخوان‌ها آغاز شده تا از این طریق، کارتخوان‌های آن‌ها در داخل کشور نیز غیرفعال شود. بدین منظور، از این پس، نام و کد ملی دارندگان کارتخوان فعال خارج از کشور در لیست سیاه قرار می‌گیرد. همچنین تمامی درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تعریف‌شده در ایران که با همان کد ملی فعال باشند، مسدود شده و از دریافت خدمات پذیرندگی محروم خواهند بود.

از آنجایی که کارتخوان‌های فعال خارج از کشور، در بسیاری موارد برای پولشویی و نقل‌وانتقال‌های مشکوک مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند، این اقدامات نظارتی به منظور اجرای مقررات بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارتخوان‌ها در خارج از کشور انجام می‌شوند.

پیش از این نیز به دستور بانک مرکزی، روند شناسایی و مسدودسازی انواع کارتخوان فعال در خارج از کشور آغاز شده بود و بر این اساس، حدود ۳۴۰۰ کارتخوان فعال در خارج از کشور توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، شناسایی و مسدود شده است.