دهمین روز اردیبهشت ماه، سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج‌ فارس، در ایران روز ملی خلیج فارس نام‌گذاری شده است.

در تاریخ ۲۲ تیر ماه سال ۱۳۸۴ طبق مصوبه هیأت دولت، دهم اردیبهشت هر سال، روز خلیج فارس نام گرفت.

دهم اردیبهشت برای ایرانیان روز مهمی است. چرا که در این روز بود که ایرانی‌ها توانستند بعد از ۱۱۷ سال تسلط بر سواحل جنوبی کشور، پرتغالی‌ها را از تنگه هرمز و خلیج‌ فارس بیرون کنند.